19 December 2012

Š.Huslica - Niekedy

Smutná spomienka

Prvý raz som sa k poviedkam Štefana Huslicu dostal v roku 2004. Už vtedy som žasol nad tým, ako farbisto vie pár vetami vykresliť pseudosvet, ktorý si vymyslel. K poviedkovej zbierke Niekedy som sa dostal, žiaľ príliš neskoro, nádejný autor je už štvrtý rok na onom svete. Keby ešte žil, určite by som sa mu úprimne poďakoval, zato, že som mal tú možnosť čítať jeho diela. Takto mu môžem venovať iba smutnú spomienku, aby vedel, že sa na neho nezabudlo.


Autor tejto zbierky bol viacnásobným finalistom súťaže Cena Gustáva Reussa - dlhoročne jedinnej prestížnej ceny v oblasti fantastiky na Slovensku - a raz sa mu ju podarilo aj vyhrať. Vôbec nie náhodou, texty boli a sú obsahovo i tematicky náročné, pestré a s dôrazom na každé jedno slovo.


Mnohé z textov publikované v zbierke sú nadčasové a dlhé roky ostanú v pamäti každého vnímavého čitateľa. Poviedky súrozdelené na viacmenej dve časti - sci-fi a alternatívné svety. Témy a motívy sa venujú aktuálnym problémom, ktoré s odstupom času iba naberajú na sile. Multinárodné nažívanie, rasové konflitky, prisťahovalectvo, túžba po moci, rebélia. Spisovateľ mal vyzretý štýl, je vidieť, ako dokázal narábať so slovami ale úspornosť textov, hoci písaných jednoducho, občasne hraničí s porozumením. Na pár stranách dokáže vykresliť poriadne rozmanité prostredie a kladie dôraz na význam motívov. Po prvých stranách je evidentné, že Huslicu zaujímali hlavne politológia, moderná história, umenie a mix kultúrno-spoločenských problémov. Niekedy som mal pocit, že keby tieto motívy nepoužíval, poviedky by pôsobili fádne, či by boli napísané rovnakou štylistikou, alebo nie, čo je na škodu. Negatívnou stránkou publikácie je najmä vizuálna stránka obálka, ktorá sa k tak dobrým textom vonkoncom nehodí.

Knihu vydalo vydavateľstvo AM-SKALKA v roku 2004 a obsahuje 12 poviedok. Najlepším zážitkom pre mňa bola groteska Narodený v Československej socialistickej, ktorá až mrazivo reálne opísala nutnú výmenu kabátov pri presadzovaní dôležetejších cieľov.

No comments:

Post a Comment